წესები და პირობები

წესები და პირობები

ზოგადი პირობები
  • საიტზე განთავსებული პროდუქტის შეძენის მოწოდება ხდება თბილისის მასშტაბით;
  • თბილისში ტრანსპორტირების ფიქსირებული ტარიფია: 3 ლარი. 30 ლარზე მეტის შეკვეთის შემთხვევაში თბილისში მიტანა უფასო;
  • შეკვეთის მიღება მოხდება 12:00 დან 02:00 განმავლობაში;
  • სანამ თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქტი გამოიგზავნება, დეტალურად მოწმდება სპეციალური ფორმა ე.წ Checklist-ი (ეს არის საბუთი რითაც ხდება დამოწმება, რომ პროდუქტი შეკვეთის თანახმად ჩაბარდება მომხმარებელს);
შეკვეთის მიღების პირობები

შეკვეთილი პროდუქტების შემოწმება ადგილზევე უნდა მოახდინოს მიმღებმა, კურიერის თანდასწრებით. ხარვეზის აღმოჩენის ან ნებისმიერი უკმაყოფილების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ცხელი ხაზის ნომერზე: 511160000

გადაცვლისა და უკან დაბრუნების პირობები

იმ შემთხვევაში თუ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება ან გაცვლა გადაწყვიტეთ, მოიტანეთ პროდუქტი ქ. თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 2 ში. პროდუქტის დაბრუნება ხდება მხოლოდ პირველად მდგომარეობაში (ეტიკეტი, პირვანდელი შეფუთვა), აუცილებლად იქონიეთ ჩეკი (ნაღდი ან უნაღდო), ონლაინ შეკვეთის შემთხვევაში ამონაწერი ბანკიდან.

კონფიდენციალურობის პოლისი
  • ამ კონფიდენციალურობის პოლისის თანახმად, ფუნქციონირებს ვებგვერდი bigsams.ge, რომელიც გიწევთ მომსახურებას.
  • ეს პოლისი გამოიყენება იმისათვის, რომ ვებგვერდის მომხმარებელი გაეცნოს ჩვენ პოლიტიკას პერსონალური მონაცემების შეგროვებასთან, გამოყენებასთან და გამჟღავნებასთან დაკავშირებით.
  • თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ შეუკვეთოთ ჩვენი პროდუქცია, მაშინ თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ ჩვენ შევაგროვოთ და გამოვიყენოთ ის ინფორმაცია, რომელიც განსაზღვრულია ამ პოლისით. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ, გამოიყენება მომსახურების მისაღებად და გასაუმჯობესებლად. ჩვენ არ გამოვიყენებთ, ან არ გავაზიარებთ მიღებულ ინფორმაციას ამ პოლისით განსაზღვრული წესების საწინააღმდეგოდ.
  • ტერმინებს, რომელიც გამოყენებულია ამ პოლისში, აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც წესებსა და პირობებში.
ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ, გარკვეული სახის პერსონალური ინფორმაციის მოწოდება, რითაც შევძლებთ თქვენ იდენტიფიცირებას. ეს მოიცავს, მაგრამ არ არის შეზღუდული სახელით, ტელეფონის ნომრით, დაბადების თარიღით, სქესით, შესყიდვის ინფორმაციით, გამოსახულებებით, საფოსტო ინდექსით, ფინანსური ინფორმაციით (რაც გულისხმობს თქვენი საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის დეტალებს) და ა.შ. ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ გამოიყენება თქვენთან საკონტაქტოდ ან თქვენი იდენტიფიცირებისათვის.

შესვლის მონაცემები

ჩვენ გატყობინებთ, რომ ვებგვერდზე შესვლისას, ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც აგზავნის თქვენი ბრაუზერი და მას ეწოდება შესვლის მონაცემები. ეს შეიძლება მოიცავდეს ისეთ ინფორმაციას, როგორიც არის თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართი, ბრაუზერის ვერსია, ჩვენი საიტის მონახულებულ გვერდები, ამ გვერდებზე გატარებული დრო და სხვა სტატისტიკა.

“COOKIES”

“Cookies” არის ფაილების ერთიანობა მცირე რაოდენობის ინფორმაციით, რომელიც ხშირად გამოიყენება, როგორც ანონიმური უნიკალური მაიდინტიფიცირებელი. ისინი იგზავნება თქვენ ბრაუზერზე ვებგვერდიდან, რომელსაც სტუმრობთ და ინახება თქვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე.
ჩვენი ვებგვერდი გამოიყენებს „Cookies” იმისათვის, რომ შევაგროვოთ ინფორმაცია და გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურება. თქვენ გაქვთ საშუალება დათანხმდეთ, ან უარი თქვათ „Cookies”, როდესაც ის იგზავნება თქვენ კომპიუტერზე. თუ თქვენ უარს იტყვით მის მიღებაზე, შეიძლება გარკვეული სახის მომსახურებები შეგეზღუდოთ.

უსაფრთხოება

ჩვენ ვაფასებთ თქვენ ნდობას, რომ გვაწვდით პერსონალურ ინფორმაციას, ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ ყველანაირ საშუალებს მის დასაცავად. თუმცა გახსოვდეთ, რომ ინტერნეტით ინფორმაციის გაცვლისას არ არსებობს, ელექტრონული წარმოების მეთოდი, რომელიც 100% უსაფრთხო და სანდოა, ამიტომ ჩვენ ვერ გაძლევთ აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას.

ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლისში

აღნიშნული პოლისი ექვემდებარება გადახედვას და შეცვლას. ამიტომ, გირჩევთ პერიოდულად გადახედოთ მას. ჩვენ შეგატყობინებთ ცვლილების განხორციელების თაობაზე. ცვლილება, ანდა დამატება ძალაში შედის ჩვენს საიტaზე გამოქვეყნებისთანავე.

კონტაქტი

კონფიდენციალურობის პოლისთან დაკავშირებული კითხვების ან შემოთავაზებების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ +995511160000

ka_GEKA